Hasmed Üyesi Olmak İçin

Hasmed Üye Girişi

  • Üyelik formunu doldurduktan sonra işlemlerinizin gerçekleşmesi ve mezun kartınızın hazırlanması için bir adet fotoğrafınızı hasmed@khas.edu.tr adresine iletmeniz gerekmektedir.
  • Aidat ödeme, fotoğraf gönderim işlemlerinizi tamamladıktan 15 gün sonra mezun kartınızı Cibali Kampüsü A Blok İç Güvenlik Merkezinden teslim alabilirsiniz. 
  • İstanbul dışında ikamet eden mezunlarımıza, talep ettikleri takdirde, kartları kargo yoluyla gönderilebilir.

  Kadir Has Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği

  Misyonumuz

  • Kadir Has Üniversitesi mezunlarının sürekli bağlantı içinde olmalarını sağlayarak güçlü bir sinerji oluşturmak
  • Kadir Has Üniversitesi mezunları ve toplum yararına projeler geliştirmek ve bu doğrultuda işler yapmak
  • Üyeler arası bağlılığa dayalı sosyal ilişkileri geliştirerek dayanışma gerektiren girişimler gerçekleştirmek
  • Üyelerin kendi aralarında sportif, sanatsal ve bilimsel aktivitelerle sosyalleşmelerini sağlamak
  • HASMED üyelerinin, Üniversite’nin sahip olduğu çeşitli olanaklardan yararlanmasını sağlamak

  Vizyonumuz

  • Kadir Has Üniversitesi’nin yücelmesine katkıda bulunmak
  • Kadir Has Üniversitesi mezunlarının aidiyet duygusunu geliştirmek
  • Mezunların soysal ve kültürel alanlarda gelişimlerini sürekli kılmalarına katkıda bulunmak

  Değerlerimiz

  Kadir Has Üniversitesi Mezunlar Derneği, sevgi, saygı ve dayanışma ilkelerinin temelini oluşturduğu;

  Çağdaş, Demokratik, İletişimi Kuvvetli, Paylaşımcı, Bilgiye Değer Veren, Gelişim Odaklı, Şeffaf, Sosyal sorumluluk sahibi bir yönetim ve organizasyon anlayışını benimsemiştir.


Hasmed Üyesi değil misiniz?

HASMED Yönetim Kurulu

Adı Soyadı Mezuniyet Yılı Fakülte  e-mail Görevi
Mehmet İhsan Deniz 2015 İletişim Fakültesi mehmetihsandeniz@gmail.com Yönetim Kurulu Başkanı
Sahra Simay Günalp 2016 Hukuk Fakültesi sahrasimay@gmail.com Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Ali Osman Altan 2012 Sanat ve Tasarım aoaltan@hotmail.com Yönetim Kurulu Üyesi
Neslihan Kaplan Öztürk 2013 İletişim Fakültesi neslihan.ozturk@arel.edu.tr Genel Sekreter
Cem  Alaçamlı 2011 İİBF cemalacamli@gmail.com Sayman
Fatma Kübra Çakır, Genç 2011 İletişim Fakültesi kubra.cakir@khas.edu.tr Yedek Üye
Doğan  Mücaviroğlu 2014 Sanat ve Tasarım dogan.mucaviroglu@gmail.com Yedek Üye
Emine Ulu 2016 UBY emineulu95@gmail.com Yedek Üye
Ahmet Özgenler 2011 İİBF ahmetozgenler@gmail.com Yedek Üye
Gökhan Özkılıç 2014 Hukuk Fakültesi gokhanozkilic@hotmail.com Yedek Üye
İnci Melike Küçükkantarcılar 2009 Fen-Edebiyat Fakültesi incimelike86@hotmail.com Denetleme Kurulu
Aysel Görkem Su Ayaz Denetleme Kurulu
Hatice Meltem Aydaş 2015 İletişim Fakültesi

Denetleme Kurulu

İletişim

Kadir Has Caddesi Cibali / İSTANBUL 34083 – Kadir Has Üniversitesi Mezunlar Derneği 

Tel: (0212) 533 65 32 / 1235 (Dahili)