Hasmed Üyesi Olmak İçin

Hasmed Üye Girişi

  • Üyelik formunu doldurduktan sonra işlemlerinizin gerçekleşmesi ve mezun kartınızın hazırlanması için bir adet fotoğrafınızı hasmed@khas.edu.tr adresine iletmeniz gerekmektedir.
  • Aidat ödeme, fotoğraf gönderim işlemlerinizi tamamladıktan 15 gün sonra mezun kartınızı Cibali Kampüsü A Blok İç Güvenlik Merkezinden teslim alabilirsiniz. 
  • İstanbul dışında ikamet eden mezunlarımıza, talep ettikleri takdirde, kartları kargo yoluyla gönderilebilir.

  Kadir Has Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği

  Misyonumuz

  • Kadir Has Üniversitesi mezunlarının sürekli bağlantı içinde olmalarını sağlayarak güçlü bir sinerji oluşturmak
  • Kadir Has Üniversitesi mezunları ve toplum yararına projeler geliştirmek ve bu doğrultuda işler yapmak
  • Üyeler arası bağlılığa dayalı sosyal ilişkileri geliştirerek dayanışma gerektiren girişimler gerçekleştirmek
  • Üyelerin kendi aralarında sportif, sanatsal ve bilimsel aktivitelerle sosyalleşmelerini sağlamak
  • HASMED üyelerinin, Üniversite’nin sahip olduğu çeşitli olanaklardan yararlanmasını sağlamak

  Vizyonumuz

  • Kadir Has Üniversitesi’nin yücelmesine katkıda bulunmak
  • Kadir Has Üniversitesi mezunlarının aidiyet duygusunu geliştirmek
  • Mezunların soysal ve kültürel alanlarda gelişimlerini sürekli kılmalarına katkıda bulunmak

  Değerlerimiz

  Kadir Has Üniversitesi Mezunlar Derneği, sevgi, saygı ve dayanışma ilkelerinin temelini oluşturduğu;

  Çağdaş, Demokratik, İletişimi Kuvvetli, Paylaşımcı, Bilgiye Değer Veren, Gelişim Odaklı, Şeffaf, Sosyal sorumluluk sahibi bir yönetim ve organizasyon anlayışını benimsemiştir.


Hasmed Üyesi değil misiniz?

HASMED Yönetim Kurulu

Adı Soyadı Mezuniyet Yılı Fakülte  e-mail Görevi
Sami Botan Tanrıverdi 2014 Adalet MYO sami.botan@hotmail.com Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Özkılıç 2014 Hukuk Fakültesi gokhanozkilic@hotmail.com Üye
Emine Ulu 2016 UBY emineulu95@gmail.com Genel Sekreter
Uğur Can Ünlü 2018 Kadir Has MYO ugurcan.unlu95@gmail.com Sayman
Berkan Yetkin 2018 MDBF yetkinberkan01@gmail.com Denetleme Kurulu/Başkan
Gülcan Kaya 2016 Hukuk Fakültesi gulcan1kaya@gmail.com Denetleme Kurulu/Üye
Şükrü  Yavuz 2018 MDBF sukru.yavuz@gmail.com Denetleme Kurulu/Üye

İletişim

Kadir Has Caddesi Cibali / İSTANBUL 34083 – Kadir Has Üniversitesi Mezunlar Derneği 

Tel: (0212) 533 65 32 / 1222 (Dahili)